Data de publicació: 30/10/2015

Correcció d’errades a la resolució del director de data 23 de juliol de 2015 per la qual s’atorguen les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponents al segon termini de l’any 2015 (L0127 U10 N-TRD 334/15-2).

 

Data de publicació: 27/10/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al segon termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 27/10/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al segon termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 21/10/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior d'obres il.lustrades de literatura infantil i juvenil per a l'any 2015.

 

Data de publicació: 09/10/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 09/10/2015

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 30/09/2015

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 30/09/15

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 01/09/2015

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 01/09/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 29/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al primer termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 24/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a residències de traductors de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2015.

 

Data de publicació: 24/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 24/07/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 21/07/2015

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al primer termini de l'any 2015.