Data de publicació: 15/09/2021

L0125 U10 2C 2021

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 08/09/2021

L0168 U10 Conv. 2021 (RES. NOM.)

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 12 de maig de 2021 (DOGC núm. 8414 de 20 de maig de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 23/07/2021

L0125 U10 2aC 2021

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 23/07/2021

L0125 U10 2aC 2021

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 22/07/2021

L0127 U10 1aC 2021

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 9 de juliol de 2021 per la qual es resol la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 15/07/2021

L0129 U10 1aC 2021

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 15/07/2021

L0124 U10 1aC 2021

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 09/07/2021

L0127 U10 1aC 2021 (RES DEF)

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 09/07/2021

L0127 U10 1aC 2021 (DESIST)

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 30/06/2021

L0185 U10 1aC 2021 (RES DEF)

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 30/06/2021

L0125 U10 1aC 2021 (RES DEF)

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 25/06/2021

L0129 U10 1aC 2021 (PROV)

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 25/06/2021

L0129 U10 1aC 2021 (DESIST)

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 25/06/2021

L0124 U10 1aC 2021 (PROV)

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 25/06/2021

L0124 U10 1aC 2021 (DESIST)

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.