Data de publicació: 08/11/2019

L0185 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions .

 

Data de publicació: 05/11/2019

L0178 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació:05/11/2019

L0178 U10 2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/10/2019

L0179 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/10/2019

L0179 U10 2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 24/10/2019

L0168 U10 2019

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 11/10/2019

L0127 U10 N-2C/19

 

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 09/10/2019

L0168 U10 2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 07/10/2019

L0168 U10 2019

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 17/09/2019

L0125 U10 N-LIJ_RES_DEF_2C/19

 

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de les subvencions del Consorci de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 17/09/2019

L0123 U10 N-ESC 511/19_ ESMENA

 

Resolució per la qual es modifica la resolució de la directora de l’Institut Ramon Llull de data 26 de juliol de 2019 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües per a l'any 2019 .

 

Data de publicació: 06/08/2019

L0125 U10_2C_2019

 

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 01/08/2019

L0179 U10_1C_2019

 

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 01/08/2019

L0179 U10_1C_2019

 

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0123 U10_1C_2019

 

Resolució per la qual es resol la inadmissió d’una sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de l’any 2019 per a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües.