Data de publicació: 14/06/2019

L0111 _2019

Proposta de resolució definitiva de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020 i 2020.

 

Data de publicació: 12/06/2019

L0179 _2019

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 12/06/2019

L0179 _2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 07/06/2019

L0128 _2019

Resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/05/2019

L0178 _2019

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/05/2019

L0178 _2019

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 22/05/2019

 

Selecció de participants a l'Estada lingüística d'estiu a València 2019.

 

Data de publicació: 22/05/2019

 

Selecció de participants a l'Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears 2019.

 

Data de publicació: 22/05/2019

 

XVIII Campus universitari de la llengua catalana.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0178 _2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0178 _2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0111 _2019-2020

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 26/03/2019

L0111 _2019-2020

Proposta de resolució definitiva de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020.

 

Data de publicació: 05/03/2019

L0111 _2019-2020

Proposta de resolució provisional de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020.

 

Data de publicació: 20/12/2018

L0179 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.