Data de publicació: 06/08/2019

L0125 U10_2C_2019

 

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 01/08/2019

L0179 U10_1C_2019

 

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 01/08/2019

L0179 U10_1C_2019

 

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0123 U10_1C_2019

 

Resolució per la qual es resol la inadmissió d’una sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de l’any 2019 per a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües.

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0123 U10_1C_2019

 

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües per a l'any 2019.

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0129 U10_1C_2019

 

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger.

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0125 U10_1C_2019

 

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de les subvencions del Consorci de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil .

 

Data de publicació: 29/07/2019

L0124 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 15/07/2019

L0170 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 12/07/2019

L0127 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 03/07/2019

L0125 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del consorci de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0124 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0124 1C_2019_INAD

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0129 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 18/06/2019

L0170 _2019

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2019.