Data de publicació: 29/07/2019

L0124 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 15/07/2019

L0170 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 12/07/2019

L0127 U10_1C_2019

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 03/07/2019

L0125 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del consorci de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0124 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0124 1C_2019_INAD

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2019

 

Data de publicació: 28/06/2019

L0129 1C_2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 18/06/2019

L0170 _2019

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 18/06/2019

L0170 _2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 14/06/2019

L0111 _2019

Proposta de resolució definitiva de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020 i 2020.

 

Data de publicació: 12/06/2019

L0179 _2019

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 12/06/2019

L0179 _2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 07/06/2019

L0128 _2019

Resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/05/2019

L0178 _2019

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/05/2019

L0178 _2019

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.