Data de publicació: 13/07/2023

L0186 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 12/07/2023

L0124 U10 1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 12/07/2023

L0124 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 12/07/2023

L0128 U10 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 12/07/2023

L0127 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 19 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8903 - 26.4.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa.

 

Data de publicació: 11/07/2023

L0185 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 07/07/2023

L0129 U10 1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 07/07/2023

L0129 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 06/07/2023

L0125 U10 1aC 2023

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 4/7/2023

L0168 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 10 de febrer de 2023 (DOGC núm. 8856 de 16 de febrer de 2023) en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 3/7/2023

L0125 N-2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 12 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8898 - 19.4.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 30/06/2023

L0127 U10 1aC 2023

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 30/06/2023

L0127 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 30/06/2023

L0152 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 30/06/2023

L0152 U10 2023

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.