Data de publicació: 23/01/2023

L0169 U10 N-MU 843/21- 3_RES_DEFINITIVA_CORR_ERRADES

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 22 de desembre de 2021 per la qual es resol la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 11/01/2023

L0111 N-1aC 2023-2024

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024.

 

Data de publicació: 22/12/2022

L0125 U10 3aC 2022

Resolució de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

 

Data de publicació: 22/12/2022

L0124 U10 2aC 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

 

Data de publicació: 21/12/2022

L0129 U10 2aC 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

 

Data de publicació:21/12/2022

L0169 U10 2aC 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

 

Data de publicació: 21/12/2022

L0169 U10 2aC 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la segona convocatòria per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

 

Data de publicació: 20/12/2022

L0127 U10 2022

Resolució de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

 

Data de publicació: 20/12/2022

L0127 U10 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la tercera convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

 

Data de publicació: 15/12/2022

L0195 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

 

 

Data de publicació: 15/12/2022

L0195 U10 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

 

 

Data de publicació: 14/12/2022

L0110 U10 E911 2022

Resolució de la 4a convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

 

 

Data de publicació: 2/12/2022

L0124 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 2/12/2022

L0124 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 2/12/2022

L0170 U10 2C 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.