Data de publicació: 04/12/2019

L0129 U10 2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0125 U10 2019

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la tercera convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0125 U10 2019

Resolució per la qual es resol el desistiment i la inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la tercera convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0124 U10 2019

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la 2a convocatòria de l’any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0124 U10 2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la 2a convocatòria de l'any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0179 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0185 U10 2019

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions .

 

Data de publicació: 26/11/2019

L0170 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 26/11/2019

L0170 U10 2019

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 08/11/2019

L0185 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions .

 

Data de publicació: 05/11/2019

L0178 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació:05/11/2019

L0178 U10 2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/10/2019

L0179 U10 2019

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 31/10/2019

L0179 U10 2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019.

 

Data de publicació: 24/10/2019

L0168 U10 2019

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per a l’any 2019.