Data de publicació: 16/02/2024

L0114 2aC 2023

Resolució de modificació de la resolució de la 2a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.

 

Data de publicació: 09/02/2024

L0107 2aC 2023

Acta dels resultats de les proves de la segona convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8952 – 6.7.2023).

 

Data de publicació: 09/02/2024

L0107 2aC 2023

Llista de les persones no presentades a les proves de la segona convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8952 – 6.7.2023).

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0111 N-1aC 2023

Resolució per la qual es publica la llista definitiva amb les persones admeses, inadmeses i les persones que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud en el procés de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2024 i 2024-2025.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0124 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0164 U10 2023

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull, de data 24 de novembre de 2023, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0127 3aC 2023

Resolució de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0127 3aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0125 3aC 2023

Resolució de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 13/12/2023

L0107 1aC 2023

Acta del resultat de la prova de la primera convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC Núm. 8848 – 6.2.2023 i DOGC 8869 – 7.3.2023).

 

Data de publicació: 13/12/2023

L0129 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/12/2023

L0124 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/12/2023

L0124 2aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/12/2023

L0111 1aC 2024 i 2024-2025

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2024 i 2024-2025.

 

Data de publicació: 04/12/2023

L0125 U10 3aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la tercera convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.