Data de publicació: 19/12/2018

L0127 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 19/12/2018

L0127 U10_2018

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 19/12/2018

L0125 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 17/12/2018

L0124 U10_2018

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/12/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció presentada en el marc de la 2a convocatòria de l’any 2018 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/12/2018

L0170 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 05/12/2018

L0170 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 05/12/2018

L0168 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 05/12/2018

L0168 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 03/12/2018

L0123 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’escriptors de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües per a l'any 2018.

 

Data de publicació: 30/11/2018

L0125 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 30/11/2018

L0125 U10_2018

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 28/11/2018

L0124 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la segona convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 28/11/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la 2a convocatòria de l’any 2018 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 27/11/2018

L0179 U10_2018

Proposta proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.