Data de publicació: 11/06/2021

L0111 2aC 2021-2022

Resolució per la qual es publica la llista definitiva de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2021-2022.

 

Data de publicació: 9/06/2021

L0125 U10 1aC 2021 (PROV)

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 9/06/2021

L0125 U10 1aC 2021 (DESIST)

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 4 de juny de 2021

L0186 U10 1aC 2021

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 1 de juny de 2021

L0169 U10 1aC 2021

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 1 de juny de 2021

L0169 U10 1aC 2021

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 31 de maig de 2021

L0185 U10 1aC 2021

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 31 de maig de 2021

L0185 U10 1aC 2021

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 27/05/2021

L0170 U10 1aC 2021

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 27/05/2021

L0170 U10 1aC 2021

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 26 de maig de 2021

L0111 2aC 2021-2022

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2021-2022.

 

Data de publicació: 17 de maig de 2021

L0104 U40E XX Campus universitari de la llengua catalana. 2021

 

 

Data de publicació: 17 de maig de 2021

L0104 U40E Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears. 2021

 

 

Data de publicació: 17 de maig de 2021

L0104 U40E Estada lingüística d’estiu a València. 2021

 

 

Data de publicació: 30/04/2021

L0186 U10 2021

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital per a l’any 2021.