Data de publicació: 04/12/2023

L0125 U10 3aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la tercera convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 04/12/2023

L0114 U010 2aC 2023

Resolució de la 2a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.

 

Data de publicació: 01/12/2023

L0195 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 29/11/2023

L0170 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 29/11/2023

L0170 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 24/11/2023

L0164 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 24/11/2023

L0110 U010 E911 2aC 2023

Resolució de la 2a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

 

Data de publicació: 24/11/2023

L0110 U010 E911 2aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades en el marc de la 2a convocatòria 2023 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.

 

Data de publicació: 21/11/2023

L0129 U10 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 21/11/2023

L0129 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 16/11/2023

L0196 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals.

 

Data de publicació: 13/11/2023

L0170 U10 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 13/11/2023

L0170 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 10/11/2023

L0195 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 10/11/2023

L0195 U10 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.