Data de publicació:09/06/2020

Proposta de resolució definitiva de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2020-2021 i 2021.

 

 

Data de publicació:04/06/2020

Estada lingüística d’estiu a València

 

 

Data de publicació:04/06/2020

Campus Universitari de la Llengua Catalana

 

 

Data de publicació:04/06/2020

Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears

 

 

Data de publicació:22/05/2020

Proposta de resolució provisional de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per als cursos acadèmics 2020-2021 i 2021l.

 

 

Data de publicació: 05/02/2020

L0124 U10 2019

Modificació de la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 20 de desembre de 2019 per la qual es resol la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 20/12/2019

L0125 U10 2019

Resolució de la tercera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 20/12/2019

L0129 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger.

 

Data de publicació: 20/12/2019

L0124 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 19/12/2019

L0127 U10 2019

Resolució de la tercera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 19/12/2019

L0127 U10 2019

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la tercera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/12/2019

L0170 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 10/12/2019

L0178 U10 2019

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 9/12/2019

L0178 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019

 

Data de publicació: 04/12/2019

L0129 U10 2019

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2019 per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger.