Data de publicació: 27/09/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 21 de juny de 2018 per la qual s’atorga una subvenció a l’editorial Vakxikon Publications en el marc de la primera convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0179 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0178 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0179 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0178 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

Data de publicació: 26/06/2018

L0125 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres illustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 26/06/2018

L0124 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 13/06/2018

L0179 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 13/06/2018

L0179 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 07/06/2018

L0178 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 07/06/2018

L0178 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 04/06/2018

L0124 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 04/06/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2018 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 01/06/2018

 

Convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans - maig 2018. Llista definitiva de persones admeses, inadmeses i desistides.

 

Data de publicació: 01/06/2018

L0125 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.