Data de publicació: 28/09/2023

L0175 Resultats proves 1aC 2023

Llista de les persones no presentades a les proves de la primera convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8848 – 6.2.2023).

 

Data de publicació: 26/09/2023

L0127 U10 3aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la tercera convocatòria de data 26 de juny de 2023 (DOGC núm. 8947 – 29.06.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa.

 

Data de publicació: 26/09/2023

L0125 U10 3aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la tercera convocatòria de data 20 de juny de 2023 (DOGC núm. 8945 – 27.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 26/09/2023

L0124 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 9 de juny de 2023 (DOGC núm. 8938 – 16.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 26/09/2023

L0129 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 9 de juny de 2023 (DOGC núm. 8938 - 16.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 14/09/2023

L0125 U10 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 14/09/2023

L0125 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió d’una sol·licitud de subvenció de la segona convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 13/09/2023

L0168 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 13/09/2023

L0168 U10 2023

Resolució per la qual es resol les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 08/09/2023

L0164 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 14 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8899 de 20 d’abril de 2023) en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 28/07/2023

L0128 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 28/07/2023

L0124 U10 1aC 2023

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 28/07/2023

L0124 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resol el desistiment d’una sol·licitud de subvenció de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 26/07/2023

L0129 U10 1aC 2023

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 20/07/2023

L0152 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.