Data de publicació: 27/11/2018

L0179 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació:12/11/2018

L0170 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 12/11/2018

L0170 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 07/11/2018

L0168 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2018 .

 

Data de publicació: 07/11/2018

L0168 U10_2018

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 31/10/2018

L0128 U10_2018

CResolució per la qual es modifica la resolució de data 1 de juny de 2018 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 27/09/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 21 de juny de 2018 per la qual s’atorga una subvenció a l’editorial Vakxikon Publications en el marc de la primera convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0179 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0178 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0179 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 17/07/2018

L0178 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2018.

Data de publicació: 26/06/2018

L0125 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres illustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 26/06/2018

L0124 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 13/06/2018

L0179 U10_2018

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 13/06/2018

L0179 U10_2018

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.