Data de publicació: 23/05/2023

L0111 N-2aC 2023

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024.

 

Data de publicació: 15/05/2023

L0104 U040E 2023

Estada virtual als territoris de parla catalana.

 

Data de publicació: 15/05/2023

L0104 U040C 2023

Selecció de persones participants al XXII Campus universitari de la llengua catalana.

 

Data de publicació: 15/05/2023

L0104 U040E 2023

Selecció de persones participants a l’estada lingüística d’estiu a les Illes Balears.

 

Data de publicació: 15/05/2023

L0104 U040E 2023

Selecció de persones participants a l’estada lingüística d’estiu a València.

 

Data de publicació: 04/05/2023

L0185 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 10 de febrer de 2023 (DOGC núm. 8856 de 16 de febrer de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 04/05/2023

L0129 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 18 de gener de 2023 (DOGC núm. 8840 - 25.1.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 04/05/2023

L0127 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 18 de gener de 2023 (DOGC núm. 8840 - 25.1.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa.

 

Data de publicació: 04/05/2023

L0125 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 18 de gener de 2023 (DOGC núm. 8840 - 25.1.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 04/05/2023

L0124 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 18 de gener de 2023 (DOGC núm. 8840 - 25.1.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 27/04/2023

L0170 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 10 de febrer de 2023 (DOGC núm. 8856 de 16 de febrer de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 26/04/2023

L0107 1aC 2023

Resolució per la qual es fa publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la 1a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

 

Data de publicació: 31/03/2023

L0107 1C 2023

Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de la 1a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

 

Data de publicació: 10/02/2023

L0127 U10 N-TRD 572/20- 1_Correcció errades

Correcció d’errades a la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 23 de desembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 27/01/2023

L0111 N-1aC Selecció professorat estudis catalans 2023-2024

Resolució per la qual es publica la llista definitiva amb les persones admeses, inadmeses i les persones que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud en el procés de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024.