Data de publicació:23/06/2023

L0186 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital .

 

Data de publicació: 23/06/2023

L0186 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 16/06/2023

L0170 U10 1aC 2023

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 16/06/2023

L0128 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 19 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8903 – 26 d’abril de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 13/06/2023

L0114 U10 N-1aC 2023

Resolució de la 1a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.

 

Data de publicació: 12/06/2023

L0186 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 12 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8898 de 19 d’abril de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 687653).

 

Data de publicació: 12/06/2023

L0125 U10 N-1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 12/06/2023

L0125 U10 N-1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadminssions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 09/06/2023

L0111 N-2aC 2023

Resolució per la qual es publica la llista definitiva amb les persones admeses, inadmeses i les persones que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud en el procés de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024.

 

Data de publicació: 09/06/2023

L0185 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques per a l’any 2023.

 

Data de publicació: 09/06/2023

L0185 U10 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 06/06/2023

L0152 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 12 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8898 de 19 d’abril de 2023) en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera.

 

Data de publicació: 02/06/2023

L0110 U10 E911 N-1aC 2023

Resolució de la 1a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

 

Data de publicació: 02/06/2023

L0110 U10 E911 N-1aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades en el marc de la 1a convocatòria 2023 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.

 

Data de publicació: 25/05/2023

L0170 U10 N-1aC 2023

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023 .