Data de publicació: 1/12/2022

L0125 U10 3C 2022

Proposta de resolució provisional de la tercera convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 1/12/2022

L0125 U10 3C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i desistiments de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 1/12/2022

L0129 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 1/12/2022

L0129 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 1/12/2022

L0110 U010 E911 2022

Resolució per la qual es modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 18 de novembre de 2022 per la qual es resol la 3a convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.

 

Data de publicació: 18/11/2022

L0110 U010 E911 2022

Resolució de la 3a convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

 

Data de publicació: 18/11/2022

L0110 U010 E911 2022

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades a la 3a convocatòria 2022 a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per a impartir-hi docència.

 

Data de publicació: 17/11/2022

L0114 U10 2022

Resolució de la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 17/11/2022

L0114 U10 2022

Resolució de desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades a la convocatòria 2022 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 14/11/2022

L0170 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 14/11/2022

L0170 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 11/11/2022

L0186 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació:03/11/2022

L0127 U10 3aC 2022

Correcció d’errades a la resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes a la comissió de valoració de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 25/10/2022

L0186 U10 2022

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 18/10/2022

L0125 U10 2C 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.