Data de publicació: 30/04/2021

L0186 U10 2021

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 28/04/2021

L0170 U10 2021

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 28/04/2021

L0170 U10 2021

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2021.

 

Data de publicació: 28/04/2021

L0185 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 17 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8349 de 24 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 16/04/2021

L0129 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 16/04/2021

L0127 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 16/04/2021

L0125 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 16/04/2021

L0124 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 06/04/2021

L0186 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital .

 

Data de publicació: 06/04/2021

L0170 U10 2021

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 5 de febrer de 2021 (DOGC núm. 8340 de 12 de febrer de 2021) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 23/02/2021

L0111 2021

Correcció d'errades a la resolució definitiva de data 16 de febrer de 2021, de la directora de l’àrea de llengua i universitats, de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2021-2022.

 

Data de publicació: 17/02/2021

L0111 2021

Proposta de resolució definitiva de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2021-2022.

 

Data de publicació: 05/02/2021

L0185 U10 2020

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria de l’any 2020 de 18 de desembre, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 05/02/2021

L0125 U10 2020

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria de l’any 2020 de 23 de desembre, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades .

 

Data de publicació: 29/01/2021

L0111 2021

Proposta de resolució provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2021-2022.