Data de publicació: 26/10/2026

L0196 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals.

 

Data de publicació: 25/10/2023

L0164 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 25/10/2023

L0164 U10 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 25/10/2023

L0107 2aC 2023

Resolució per la qual es fa publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la 2a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

 

Data de publicació: 20/10/2023

L0104 U040F 2023

Selecció de persones participants al Seminari d’introducció al món audiovisual i a la subtitulació.

 

Data de publicació: 13/10/2023

L0196 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 21 de juliol de 2023 (DOGC núm. 8968 de 28 de juliol de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals.

 

Data de publicació: 13/10/2023

L0195 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 20 de juliol de 2023 (DOGC núm. 8966 de 26 de juliol de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 05/10/2023

L0107 2aC 2023

Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de la 2a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

 

Data de publicació: 05/10/2023

L0170 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 3 de juliol de 2023 (DOGC núm. 8957 de 13 de juliol de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 05/10/2023

L0168 U10 2023

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 05/10/2023

L0125 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 03/10/2023

L0127 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 03/10/2023

L0127 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 28/09/2023

L0175 Resultats proves 1aC 2023

Acta dels resultats de les proves de la primera convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8848 – 6.2.2023).

 

Data de publicació: 28/09/2023

L0175 Resultats proves 1aC 2023

Llista de les persones no presentades a les proves de la primera convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8848 – 6.2.2023).