Data de publicació: 22/05/2019

 

Selecció de participants a l'Estada lingüística d'estiu a València 2019.

 

Data de publicació: 22/05/2019

 

Selecció de participants a l'Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears 2019.

 

Data de publicació: 22/05/2019

 

XVIII Campus universitari de la llengua catalana.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0178 _2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0178 _2019

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 30/04/2019

L0111 _2019-2020

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019.

 

Data de publicació: 26/03/2019

L0111 _2019-2020

Proposta de resolució definitiva de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020.

 

Data de publicació: 05/03/2019

L0111 _2019-2020

Proposta de resolució provisional de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020.

 

Data de publicació: 20/12/2018

L0179 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018.

 

Data de publicació: 19/12/2018

L0127 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 19/12/2018

L0127 U10_2018

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2018.

 

Data de publicació: 19/12/2018

L0125 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2018.

 

Data de publicació: 17/12/2018

L0124 U10_2018

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/12/2018

L0124 U10_2018

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció presentada en el marc de la 2a convocatòria de l’any 2018 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/12/2018

L0170 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2018.