Data de publicació: 25/04/2017

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 14 d’octubre de 2016.

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 14 d’octubre de 2016..

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya de data 16 de novembre de 2016.

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de data 13 d’octubre de 2016 de concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 03/03/2017

L0125 U10

Resolució de la convocatòria anticipada per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 25/01/2017

L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 25/01/2017

L0125 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l'any 2017.

 

Data de publicació: 20/12/2016

L0127 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a la segona convocatòria de l’any 2016.

 

Data de publicació: 20/12/2016

L0127 U10_2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana.

 

Data de publicació: 16/12/2016

L0124 U10_2016

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 16/12/2016

L0124 U10_2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 14/12/2016

L0170 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 14/12/2016

L0125 U10_2016

Resolució de la segona convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l'estranger d'obres il.lustrades de literatura infantil juvenil.

 

Data de publicació: 17/11/2016

L0170 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 17/11/2016

L0168 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.