Data de publicació: 08/07/2022

L0124 U10 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 08/07/2022

L0129 U10 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 08/07/2022

L0129 U10 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 28/06/2022

L0127 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes a la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 7 d’abril de 2022 (DOGC núm. 8647, de 13 d’abril de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 28/06/2022

L0125 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 7 d’abril de 2022 (DOGC núm. 8647 de 13 d’abril de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 28/06/2022

L0125 U10 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 23/06/2022

L0168 U10 2022

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 23/06/2022

L0168 U10 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 23/06/2022

L0168 U10 2022

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 23/06/2022

L0152 U10 2022

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 22/06/2022

L0128 U10 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 20/06/2022

L0110 U10 E911 2022

Resolució de la 2a convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

 

Data de publicació: 14/06/2022

L0170 U10 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 14/06/2022

L0170 U10 2022

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponent a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 08/06/2022

L0125 U10 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.