Data de publicació: 13/09/2016

L0124 U10 2T-1aC_promoció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 13/09/2016

L0124 U10 2T-1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 04/08/2016

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música, durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 20/07/2016

L0127 U10 2T_traducció 2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 20/07/2016

L0127 U10 2T_traducció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0128 U10 1aC_residències traductors 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 5 de juliol de 2016 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 08/07/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 06/07/2016

L0128 U10 2T_residències traductors 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 16 de juny de 2016 per la qual es resol la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2016.

 

Data de publicació: 21/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al primer termini de l'any 2016.

 

Data de publicació: 21/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Resolució per la qual es resol el desistiment d’una sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l'any 2016.