Data de publicació: 17/11/2022

L0114 U10 2022

Resolució de la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 17/11/2022

L0114 U10 2022

Resolució de desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades a la convocatòria 2022 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 14/11/2022

L0170 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 14/11/2022

L0170 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 11/11/2022

L0186 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació:03/11/2022

L0127 U10 3aC 2022

Correcció d’errades a la resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes a la comissió de valoració de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 25/10/2022

L0186 U10 2022

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 18/10/2022

L0125 U10 2C 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0186 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 9 de juny de 2022 (DOGC núm. 8690 de 16 de juny de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0170 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 29 de juny de 2022 (DOGC núm. 8702 de 5 de juliol de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0129 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 7 de juny de 2022 (DOGC núm. 8688 de 14 de juny de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0127 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes a la comissió de valoració de la tercera convocatòria de data 17 de juny de 2022 (DOGC núm. 8694, de 22 de juny de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0125 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la tercera convocatòria de data 17 de juny de 2022 (DOGC núm. 8694 de 22 de juny de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 17/10/2022

L0124 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 7 de juny de 2022 (DOGC núm. 8688, de 14 de juny de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 30/09/2022

L0127 U10 2C 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).