Data de publicació: 30/09/2022

L0127 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la segona convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 21/09/2022

L0125 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de la segona convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 21/09/2022

L0125 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i desistiments de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 28/07/2022

L0152 U10 2022

Correcció d’errades a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’opera.

 

Data de publicació: 28/07/2022

L0128 U10 2022

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 26/07/2022

L0129 U10 1aC 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 26/07/2022

L0124 U10 1aC 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 22/07/2022

L0185 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 21/07/2022

L0127 U10 1aC 2022

Resolució de la primera convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 21/07/2022

L0127 U10 1aC 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 21/07/2022

L0168 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 20/07/2022

L0169 U10 1aC 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 20/07/2022

L0169 U10 1aC 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 20/07/2022

L0152 U10 2022

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 08/07/2022

L0124 U10 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.