Data de publicació: 23/05/2022

 

Selecció de persones participants a l'Estada virtual als territoris de parla catalana

 

Data de publicació: 23/05/2022

 

Selecció de persones participants al XXI Campus Universitari de la llengua catalana

 

Data de publicació: 23/05/2022

L0111 2022

Resolució per la qual es publica la llista definitiva amb les persones admeses, inadmeses i les persones que es considera que desisteixin de la seva sol·licitud en el procés de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2022-2023 i 2023.

 

Data de publicació:23/05/2022

L0152 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 14 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8616 d’1 de març de 2022) en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera.

 

Data de publicació: 23/05/2022

L0168 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 9 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8607 de 16 de febrer de 2022) en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 20/05/2022

L0170 U10 1C 2022

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2022.

 

Data de publicació: 19/05/2022

L0128 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa .

 

Data de publicació: 11/05/2022

L0127 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 11/05/2022

L0124 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 11/05/2022

L0125 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 11/05/2022

L0129 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 10/05/2022

L0185 U10 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 11 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8607 de 16 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 06/05/2022

L0111 2022

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2022-2023 i 2023.

 

Data de publicació: 27/04/2022

L0170 U10 1aC 2022

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 8 de febrer de 2022 (DOGC núm. 8606 de 15 de febrer de 2022) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 22/04/2022

L0127 U10 2021

Correcció d’errades a la resolució de data 30 de setembre de 2021 per la qual es resol la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).