Data de publicació: 17/11/2016

L0168 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 15/11/2016

L0170 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 15/11/2016

L0170 U10_2016

Resolució per la qual es resol la inadmisió de la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 11/11/2016

L0124 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2016.

 

Data de publicació: 11/11/2016

L0124 U10_2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/11/2016

L0125 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/11/2016

L0125 U10_2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2016.

 

Data de publicació: 25/10/2016

L0170 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 25/10/2016

L0170 U10_2016

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació: 20/10/2016

L0168 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 20/10/2016

L0168 U10_2016

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 17/10/2016

L0164 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 17/10/2016

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 20/09/2016

L0124 U10 2T-1aC_promoció 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 6 de setembre de 2016 per la qual es resol el desistiment d’una sol•licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 19/09/2016

L0164 U10_2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.