Data de publicació: 23/12/2013

RESOLUCIÓ de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la traducció, adaptació i localització de subtítols de llargmetratges, curtmetratges i documentals originals en llengua catalana o bilingües produïts a Catalunya.

 PDF (86 KB)

Data de publicació: 20/12/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

Data de publicació: 18/12/2013

RESOLUCIÓ de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013.

 PDF (176 KB)

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% als beneficiaris de subvenció que consten en l'Annex I és necessari que acceptin la subvenció mitjançant el següent model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av. Diagonal, 373; 08008 Barcelona)

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, (data que consta en aquest tauler d’anuncis). La data de recepció serà la d’entrada en el registre de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 17/10/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

Data de publicació: 07/10/2013

 RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2013

 

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull ( Avda. Diagonal, 373, 08008 Barcelona) juntament amb la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon LLull.

Data de publicació: 05/08/2013

RESOLUCIÓ de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013.

 PDF (176 KB)

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% als beneficiaris de subvenció que consten en l'Annex I és necessari que acceptin la subvenció mitjançant el següent model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av. Diagonal, 373; 08008 Barcelona)

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, (data que consta en aquest tauler d’anuncis). La data de recepció serà la d’entrada en el registre de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 05/08/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

Data de publicació: 10/07/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

Data de publicació: 10/07/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2013

 

PDF (133KB)

 

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull (Av. Diagonal, 373; 08008 Barcelona) juntament amb la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon LLull.

Data de publicació: 21/06/2013

 RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2013

 

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull ( Diputació, 279, pl. baixa, 08007 Barcelona) juntament amb la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon LLull.

Data de publicació: 04/06/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

 PDF (143 KB)

Data de publicació: 04/06/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2013.

 PDF (143 KB)

Data de publicació: 27/05/2013

RESOLUCIÓ de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013.

 PDF (238 KB)

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% als beneficiaris de subvenció que consten en l'Annex I és necessari que acceptin la subvenció mitjançant el següent model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona)

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, (data que consta en aquest tauler d’anuncis). La data de recepció serà la d’entrada en el registre de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 27/05/2013

RESOLUCIÓ corresponent a la disciplina d’Arts Visuals de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2013.

 PDF (285 KB)

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull ( Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona) juntament amb la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon LLull.

Data de publicació: 21/05/2013

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2013.

 PDF (285 KB)

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull ( Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona) juntament amb la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon LLull.